Välkommen till Renålandets gästbok!
Namn:
E-post:
Meddelande: *
  stort flin undrande lugn gråter dreglar glad arg ledsen sömnig leende förvånad retsam hjärta ros tummen upp tummen ner
  Privat meddelande?
 

Sida 7 av 25
<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  >  >>

#187
2018-05-03 09:11
Barbrolucia
Ja, du Åke, tiderna förändras och nya generationer och personer ersätter de gamla. Det kan vara svårt för oss, som bor här också ibland, att veta vad alla heter.
#186
2018-05-02 16:37
Åke Jönsson
Fina bilder.
Men jag vet ju inte vad alla är för "jupingar".
#185
2018-05-02 08:31
Barbrolucia
Fina bilder! En eloge till webmästaren. Visst hade vi trevligt! hjärta
#184
2018-04-25 21:02
Jöns O'
GE/18-04-10
Minnesanteckningar vid Björn Bergs besök i Skalbäckstugan 4 april
Deltagare: Björn Berg, Per Åsling, Göran Espmark, Göran Bergström samt ett 40-tal personer från byarna längs Vattudalens södra sida.
Tid: 4 april kl 15-16
Vad har hänt efter Björns senaste besök i Skalbäckstugan aug 2016.
Björn informerade:
- Det nya frekvensbandet 700 MHz skulle förbättra mottagning och räckvidd för mobiltelefoni väsentligt. Tyvärr stoppades den aktion som planerats till mars 2017. Förmodligen kommer delar av 700 MHz- bandet att auktioneras ut inom det närmaste året.
- Av ekonomiska skäl kommer Telia för tillfället inte att bygga flera mobilmaster för att få bättre täckning i området. Telia inväntar i första hand en framtida utbyggnad av 700 MHz i befintliga mobilmaster.
- 4G är installerat i alla Telias mobilmaster i Jämtland, elektronik och antenner är optimerade.
- Telia har börjat installera 4G+ i sina master, detta ger bl.a. högre hastighet.
- Taltrafik körs numera på 4G vilket gen smidigare övergång från surf till tal. (”LTE” på mobilen markerar att surfen ligger kvar samtidigt som tal pågår)
- Aktion väntas på 450 MHz-bandet (där Net1 nu har sin trafik).
- 4G-täckning skall finnas på 80% av Sveriges geografiska yta.
Rivning av befintligt kopparnät
Björn informerade:
- Kopparnätet i byarna längs Vattudalen kommer att tas ur drift 31 maj i år. Detta innebär att fasta telefoner och ADSL inte längre kan användas. Telia erbjuder dock en fullvärdig mobil ersättning med hemtelefoni och internet. Ersättningen är en utrustning som placeras i huset, tar emot mobilsignalen och fördelar till telefon och internet. Vid besvärlig mottagning kan en yttre antenn monteras.
- Telia erbjuder utrustning och ev. nödvändig montering till en starkt subventionerad kostnad till de Teliakunder som idag har ett abonnemang för hemtelefoni. Även övriga kan beställa utrustningen, dock till en betydligt högre kostnad.
Det är upp till respektive abonnent att beställa utrustning för fast mobil telefon/internet
tel 020-34 12 40, se även www.telia.se/framtidensnat
Internet via radiolänk till Renålandet
Göran B rapporterade:
- Kommunen har gett klartecken att testa internet (100/100 Mbit) via radiolänk till Renålandet. ServaNet kommer att handha upphandling och installation. Komplikationer i upphandlingen har försenat genomförandet. Målet är dock att anläggningen skall vara i
drift före kommande vinter.
Övrigt - Boende runt Västanviken rapporterar dålig räckvidd och kapacitet för mobilmasten i Lidsjöberg. Björn kollar upp
- Kan kommunens mast i Västanviken användas för mobiltrafik ? Göran kollar.
Vid pennan
Göran Espmark
070-662 17 12
#183
2018-03-28 18:23
Åke Jönsson
Tack för månadens betraktelse. Läsvärt, som vanligt.
#182
2018-03-28 11:34
Mats
Tack Barbro! Ja, vad vore livet utan goda grannar! lugn
#181
2018-03-18 09:56
BJÅ
Tack bybor för i går! Skönt att vi fick ihop till styrelse, kommittéer,revisorer och valberedning även i år. Heder åt "ungdomarna". Nu kan vi jobba för byn ett år till. hjärta
#180
2018-02-17 14:05
BJÅ
För min del tror jag att det dröjer minst 4 månader innan sommaren kommer, om den kommer. ledsen
#179
2018-02-10 08:59
BJÅ
På tal om skidåkning; ett OS-guld före frukost är väl inte så dåligt. hjärta
#178
2018-01-27 08:46
BJÅ
gråterVilken vacker bild på Renån Mats har skickat. Jag var också ute en tag och tog bilder i de där trakterna, men då var det väldigt grått, så det såg ut som jag hade svartvit film i kameran, lugn
En gratis gästbok från GästbokDelux