Namn:
E-post:
Hemsida:
Meddelande: *
  Privat meddelande?
 
Fyll i tecknen som visas i bilden för att validera.
 

Sida 3 av 4
<  1 2 3 4  >

#17
2008-12-21 23:07
Per Ewert
Adforum: beklagar, men jag förstår inte riktigt ditt resonemang. Du får gärna tro att det inte existerar något utöver en pinne, men det är rimligtvis ganska svårt att hänga upp hela livet på denna pinne.

Diskuterar skälen för och emot tron på en personlig Gud gör man däremot på varenda filosofiska institution världen över. Därför har även vi alla möjligheter att föra ett seriöst samtal kring de stora frågorna.

Tron går tveklöst utmärkt att diskutera och väga för eller emot. Den som önskar visa att Gud inte existerar bör presentera hållbara argument för sin övertygelse för att vi ska ha goda skäl att fästa vår tilltro till den. Om så inte är fallet, står gudstron fast förankrad i både erfarenheter och vår kunskap om världen sådan den är.
#16
2008-12-20 11:19
adforum
Per Ewert - du undviker att svara på frågor. Är det ditt sätt att resonera?

Tro kan du på vad du vill, men det bevisar inte att det du tror på finns.
Tro och smak går inte att diskutera. Försök att få mig på "rätt väg" nu, när du vet att jag tror på en pinne.
#15
2008-12-19 23:47
Per Ewert
Adforum: Sökaren har rätt i att frågor som den om stenen tenderar att leda in i en logisk återvändsgränd där man mest vrider på orden och kommer bort från huvudfrågan, som ju är om Gud existerar över huvud taget. Och här menar jag att vi har goda skäl att både tro på Hans existens, och på att Han är både allsmäktig och god.
Sökaren: För vidare diskussion kring dessa och andra frågor rekommenderar jag CredoAkademins debattforum som ofta håller en mycket hög och seriös nivå på diskussionen. Väl mött där!
#14
2008-12-18 11:05
Sökaren
Kan inte låta bli att kommentera ditt svar. "Eftersom en grundläggande egenskap hos en sten torde vara att den går att lyfta"

Det låter logiskt, jag skulle kunna säga "Efterson en grundläggande egenskap hos vatten gör att man inte kan gå på det, ej heller förvandla det till vin"

Gud gjorde just detta - dvs förändrade en grundläggande egenskap hos något. Hur kunde han göra detta? Jo, han är allsmäktig.

Då tänker jag genast på frågan med stenen igen. Om gud kan göra så många saker, varför skulle han inte kunna göra en till synes så enkel sak som att tillverka en sten som ingen kan lyfta?

Antag att det inte finns någon följdfråga, jag bara undrar i mitt stilla sinne ”Kan Gud skapa en sten som ingen kan lyfta?” Då finns det ingen logisk felaktighet i den frågan…

Personligen ger inte den här typen av diskussion mig så mycket, känns som att vi tävlar om vem som kan vrida och vända mest på orden. Det finns andra större och mer intressanta frågor att diskutera. Du verkar vara relativt väl påläst och brinner för dina åsikter. Finns det något annat diskussionsforum där du är aktiv? Så slipper jag uppta denna sida med frågor och ifrågasättanden av det du skrivit.
#13
2008-12-18 09:51
adforum
Per, du skriver att det "är svårt att hitta ett rimligt jakande svar på frågan", och istället dyker du in i logikens djupa vatten för att rättfärdiga ditt brist på ett svar. Ja är inte kristen, inte heller tror jag på någon gud, därför besvarar jag aldrig en fråga jag inte kan svaret på.
Det är ganska fräckt och ansvarslöst att ge sig in på guds domän och försöka agera dennes pressansvarig. Hur vet du vad gud har för avsikter i specifika frågor?
#12
2008-12-17 23:04
Per Ewert
Sökaren, tack för intressant reflektion!
Som du själv noterar är det svårt att hitta ett rimligt jakande svar på frågan, och vi bör därför först undersöka om frågeställningen är logiskt korrekt formulerad.
Eftersom en grundläggande egenskap hos en sten torde vara att den går att lyfta skulle vi därför kunna formulera om påståendet så här: "Kan Gud skapa något som går att lyfta, som samtidigt inte går att lyfta?"
Svaret på den frågan måste då bli nej. Inte för att det förminskar Guds allmakt, utan för att det ligger en logisk motsägelse inbyggd i själva frågan.
Om den kristna världsbilden däremot å ena sidan hade hävdat: "Gud kan lyfta alla stenar", och å andra sidan: "Gud kan INTE lyfta alla stenar" hade världsbilden hamnat i självmotsägelse, precis som nu är fallet med panteismen. Återkom gärna om fler frågor dyker upp under vägen!
#11
2008-12-17 21:04
Sökaren
Tack för ditt snabba svar. Jag får återkomma när jag läst mer av boken.

Jag har nu ytterligare en fundering när jag läser om panteism i boken. Författaren skriver: "...inget trovärdigt resonemang kan säga emot sig självt" (s82)
Författaren hittar sedan brister i trovärdighet hos citatet "Det existerar ingen absolut sanning" och menar vidare att panteismen är icke trovärdig bl.a. pga. självmotsägelser i meningen ovan.

Jag vill hävda att liknande brister på trovärdighet finns hos alla religioner. Låt mig ta ett(av många) klassiskt exempel från kristendomen. Exemplet visar att det inte är trovärdigt att Gud är allsmäktig.

Kan Gud skapa en sten som ingen kan lyfta? (inte ens Gud själv)
Svar: Ja, Gud är allsmäktig, Gud kan skapa allt.
Kan Gud lyfta denna sten som han just skapat?
Vare sig svaret är ja eller nej på den senare frågan så visar det att Gud inte är allsmäktig.

Om det går att säga att panteismen är mindre trovärdig genom att hitta självmotsägelser i den. Tycker då författaren att det på samma sätt går att säga att kristendomen blir mindre trovärdig genom att måla upp självmotsägande kristna exempel?
#10
2008-12-16 13:18
Per Ewert
Hej Sökaren! Det plingade just till i min mailbox och jag såg ditt meddelande.
Om du läser vidare i boken till fråga nummer 3 om ondskans problem så ser du att jag tar upp onda gärningar som begåtts av kristna och diskuterar om detta skulle kunna vara ett godtagbart argument för ateismen.
Med önskan om en fortsatt god läsning, Per
#9
2008-12-16 13:11
Sökaren
Har just börjat läsa boken och tycker än så länge att den är lite väl ensidig. Läste just att författaren kritiserar Marxismen och skriver om 100miljoner döda pga den ideologin.
Vad som inte skrivs om i boken är hur många människor som har fått lida och dö pga religiösa krig. (korståg mm) Att just religiösa skäl är en vanlig orsak till krig och elände nämns inte alls.
Varför inte det?
#8
2008-12-03 23:15
Bengt K
Nu har jag läst igenom Vem tänder stjärnorna? och måste säga att den är fantastisk! Så tydlig men utan att vara gapig. Så skärpt i argumentationen utan att slå ner på motståndarna. Inte dåligt att du lyckats samla så många belysande citat från de olika religionerna heller! Måste ha tagit ett tag att skriva den här boken?
Hoppas den kan nå ut till många innanför och utanför kyrkväggarna. Den behövs! Gud välsigne dig i fortsättningen.
En gratis gästbok från GästbokDelux