675 meddelanden från gamla gästboken (från Guestbook.de)
Bruno:s nya GÄSTBOK
Namn:
E-post:
Hemsida:
Meddelande: *
  Privat meddelande?
 

Sida 23 av 38
<<  <  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  >  >>

#167
2009-01-20 13:32
henrik ladholm
att kunna upphovsrättsskydda en enkel ekvation verkar ju fullkomligt vettlöst ! Ser inte våra domare konsekvenserna av detta ? Om ditt överklagande inte går igenom borde du hitta någon jornalist som slår upp detta på första sidan i någon större tidning. Större delen av svenska folket borde stå bakom dig i detta.
#166
2009-01-20 11:22
Privat meddelande!
#165
2009-01-18 19:01
Bertil Holmström
Hej
När jag ser dina lösninga så ser jag vart jag gick fel i tanken.

Ett stort tack!!!

Bertil
#164
2009-01-18 17:22
Bruno Kevius
Till Bertil
Hej Jag har problem med tre frågor, är tacksam för hjälp.
1.Vilka stambråk kan skrivas med nämnaren 80?

Alla stambråk har täljare 1, så bråket är 1/80 = 0,0125

2. En karl kan utföra ett visst arbete på 15 dagar, en qvinna skulle dertill behöfa 20 dagar och en gosse 25 dagar. Hur lång tid åtgår om de arbeta tillsammans?

Karls dagsarbete 1/15
Qvinnas dagsarbete 1/20
Gosses dagsarbete 1/25
Tillsammans (1/15 + 1/20 + 1/25) är de färdiga 1/(1/15+1/20+1/25)=300/47=6,383

3. Trenne handelsbolag skola så dela 373600 kr., att den förstas andel förhåller sig till den andres som 11 till 12 samt den andras till den redjes som 13 till 14. Hur mycket får hvart och ett av bolagen?

A:B=11:12 och B:C=13:14
Då A:s andel är 11/12 av B:s och C:s andel är 14/13 av B:s
Dividenden, 373600 kr skall delas med (11/12 +1+14/13)=467/156 för B:s andel.
B:s andel 124800 kr
A:s andel 12800*(11/12)= 114400 kr
C:s andel 12800*(14/13)= 134400 kr
#163
2009-01-18 12:36
Bertil Holmström
Hej Jag har problem med tre frågor, är tacksam för hjälp.
1.Vilka stambråk kan skrivas med nämnaren 80?

2. En karl kan utföra ett visst arbete på 15 dagar, en qvinna skulle dertill behöfa 20 dagar och en gosse 25 dagar. Hur lång tid åtgår om de arbeta tillsammans?

3. Trenne handelsbolag skola så dela 373600 kr., att den förstas andel förhåller sig till den andres som 11 till 12 samt den andras till den redjes som 13 till 14. Hur mycket får hvart och ett av bolagen?
#162
2009-01-17 13:43
Privat meddelande!
#161
2009-01-16 20:03
yaser
tack
#160
2008-12-29 13:13
Bruno
Till Per
(sqrt(5)-1)/2=0.61803398...
(sqrt(5)+1)/2=1.61803398...
(sqrt(5)+1)/(sqrt(5)-1)=2.61803398...

och
1/0.61803398...=1.61803398...
De är samma "förhållande" därför är de "klassiska".
#159
2008-12-29 11:47
per bergbom
Under rubriken: ’Delbarhet - Multipel - Prefix/kedjebråk’ nämns ”gyllene snitt” som ’roten ur 5-1 dividerat med 2’. Om det är det klassiska gyllene snittet avses ska det väl vara 5+1?
#158
2008-12-23 20:12
Privat meddelande!
En gratis gästbok från GästbokDelux