Namn:
Lägenhet:
Motion[kommer att visas nedan]: *
 
 
Fyll i tecknen som visas i bilden för att validera.
 

Sida 2 av 2
<  1 2 

#3
2010-08-15 16:05
Hans Thorell m.fl
C 331 m.fl
Till styrelsen brf Kamelian 1

För höga månadsavgifter för garageplats brf Kamelian 1?

Månadsavgiften för garageplatser sattes redan 2007 till 700kr/månad. Vi antar att byggkostnad och drift/underhåll låg till grund för prisnivån. Då var fortfarande planen att garagen skulle ligga under husen.
Planerna ändrades och garagen byggdes istället i markplan, till vad vi har förstått, en betydligt lägre kostnad än kalkylen.
Då infinner sig frågan om inte brf tar ut en omotiverat hög månadsavgift?
Ska inte månadsavgiften motsvara bygg-, drift- och underhållskostnaderna för just garageplatserna?
Vi anser att styrelsen bör se över och revidera månadsavgifterna.

Borås 2010-08-05
Hans o Ingela Thorell C12
Gösta Nilsson C7
Peter Söderberg C17
N-B Nöjd C13
Björn Schollin C2
Carl Brandt C16
S A Jöne C4
Inger Andersson C3
Bengt o Eva Söderström C6
Thomas Enochsson C19
#2
2010-05-30 14:06
Jan-Åke Johansson
B 207
Övernattningsrum;
För att alla medlemmar i föreningen skall ha en möjlighet att boka övernattningsrummet vid storhelg kan bara EN natt bokas vid varje storhelg. Vid ej fullbokad storhelg kan extra nätter bokas, dock tidigast en månad före storhelg. Ex, julhelg 25/12 kan extra natt bokas 25/11 o.s.v.
På detta sätt ges samtliga medlemmar möjlighet att använda övernattningsrummet vid storhelger.
#1
2010-05-03 10:56
Magnus Olsén
B212
Moped/motorcykelparkering på platsen jämte dom fyra parkeringarna hörnet soprum och garage vid hus 13 så slipper vi ha dylika utanför ingångar som det är nu. Den platsen används nu utav en hyresgäst i hus 13, inte rätt tycker jag då vi andra betalar för våra parkerings/garageplatser. Om detta antages bör skylt sättas upp om moped/mc-parkering.
En gratis gästbok från GästbokDelux