Namn:
E-post:
Hemsida:
Meddelande: *
  stort flin undrande lugn gråter dreglar glad arg ledsen sömnig leende förvånad retsam hjärta ros tummen upp tummen ner
 
 

#1
2017-04-05 09:48
Valter Jeppsson
Tack för välarrangerat direktmöte möte om tillgäng-lighet den 29 mars. Inför mötet var en av frågeställ-ningarna hur ser tillgäng-ligheten ut på Växjös gator och in i byggnaderna. Synd att inte en enda politiker från byggnadsnämnden var närvarande och kunde svara på ett flertal frågor om detta. Inte heller fanns Växjö Citysamverkan där. Hade inte inbjudan nått dessa personer? Vi var betydligt flera deltagare denna gång, så vi hoppas på en fortsättning i höst. Kanske ska ni inte greppa så brett nästa gång utan mer koncentrera på någon enstaka frågeställning.
Med vänlig hälsning
Valter Jeppsson
Ledamot i KPR
Kommentar:
Hej Valter och tack för din återkoppling! Inbjudan hade skickats till stadsbyggnadskontoret för samordning på samma sätt som vi brukar göra vid direktmötena. Däremot skickades faktiskt aldrig någon inbjudan till Växjö Citysamverkan denna gång, detta av lite olika anledningar. Men, jag noterar att du hade velat ha någon representant därifrån!

Jag noterar alla dina synpunkter om mötet, tar dem till vår utvärdering och har dem i åtanke inför planering av eventuella kommande direktmöten på detta tema.

Tack för ditt engagemang!

Med vänlig hälsning,
Helen Karlsson Jacobsson
utredningssekreterare
HÅLLBARHETSGRUPPEN
Kommunledningsförvaltningen
Post: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 VÄXJÖ
Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö
Tel. 0470-410 00
helen.karlssonjacobsson@vaxjo.se
www.vaxjo.se
En gratis gästbok från GästbokDelux