Namn: *
E-post: *
Avdelning: *
Meddelande: *
  stort flin undrande lugn gråter dreglar glad arg ledsen sömnig leende förvånad retsam hjärta ros tummen upp tummen ner
 

#5
2013-10-04 12:25
Robert van Hal
Lås-Borgström
Frågan är mycket intressant!

Vi får ofta uppdrag där vi förväntas lösa "dilemmat" med utrymning kontra inbrottsskydd. Kraven är i många fall komplexa och kraven skiljer sig nästan undantagslöst åt, inte enbart från objekt till objekt utan även från dörr till dörr. Det ställs inte sällan upp emot 20-talet olika krav och önskemål där utrymning och inbrottsskydd är två av de viktigaste. Ett annat viktigt krav är brandskydd och ytterligare ett är bekväm funktion och tillgänglighet.

Svårigheten ligger i det, i det närmaste, oändliga antal variationer som gör varje objekt och i princip varje dörrmiljö unik.

Många har försökt hitta likformighet i standardlösningar eller principlösningar men alla har misslyckats. Det är precis detta som är vår styrka och som gör oss unika. Vi har här en unik konkurrensfördel!

Med vår yrkeskunskap och erfarenhet löser vi kundens uttalade och underförstådda behov på bästa sätt. Vi gör detta genom att:

* göra rätt från början
* säkerställa att vi identifierar vilka krav som föreligger, gärna i ett så tidigt skede som möjligt
* se till att vi får svar på de frågor som behövs ställas innan vi presenterar en lösning
* vi har god produktkunskap och vet vad som fungerar i verkligheten i olika miljöer

* montörerna inte okritiskt utför det som står i handlingarna utan tänker själva och påtalar potentiella fel och brister

Genom detta får vi nöjda kunder och därigenom ett gott rykte. Vi vet att vi inte kan vara prisbilligast men vi vet att kunden får den mest ekonomiska totallösningen genom att vi gör rätt från början.

De kunder som förstår detta är våra kunder. Vanligen är kunden det vi kallar för "brukare", d.v.s. någon som "bor och lever" med säkerhetsfunktionerna. De kunder som inte förstår, eller endast tittar på slutsumman i offerten och köper det prisbilligaste alternativet, blir troligen inte nöjda i alla fall och de är ofta inte sena att tala om att de är missnöjda.

Inte sällan är denna kund inte brukare utan exempelvis byggare, ägare eller förvaltare. När det gäller utrymningskraven så ligger ansvaret för det gemensamt på brukare och ägare.

Bekväm funktion och tillgänglighet är ofta brukarens viktigaste önskemål och kan vi lösa alla andra krav och behov och samtidigt hitta lösningar som är bekväma så har vi garanterat en nöjd kund.

Med vänlig hälsning
Robert van Hal
#4
2013-10-03 07:16
Martin Gustafsson
Larmavdelningen Göteborg
Förstår inte riktigt vad du menar. Men skall man ha utrymning samt klassad låsning måste man ha dubbla lås i dörren, ett utrymmningslås samt ett "nattlås" (Alternativt två nattlås beroende på skyddsklass)

Det viktigaste i detta fall är att "nattlåset" måste styra en vesäntlig funktion i verksamheten, tex belysning, kassaapparat mm.

Detta för att man får inte kunna starta sin verksamhet förrän "nattlåsen" är upplåsta. Det är först efter nattlåsen är upplåsta man har utrymmningsdörrar.

/Martin
#3
2013-10-02 14:19
Patrik Österman
HK
Går det att harmonisera utrymningsdörrar och klassad låsning?

Kan detta bli en öppning för att skapa en mer långsiktig, trogen relation i ett win-win förhållande, istället för bara vara en installatör?

Vad tycker ni om detta? Hur tänker ni till exempel i Malmö och Stockholm? dreglar
En gratis gästbok från GästbokDelux