Välkommen till min gästbok
Namn:
E-post:
Hemsida:
Meddelande: *
  Privat meddelande?
 
Fyll i tecknen som visas i bilden för att validera.
 

Sida 1 av 4
1 2 3 4  >

#32
2018-07-15 01:33
Anna Svensson
Fina målningar. Synd att jag inte kan måla så. Har du någon kurs på gång?
#31
2016-08-14 18:27
Tony Roos
Vänligen, titta inpå: wwww.konstnarsalliansen.se

mvh
Tony
#30
2015-04-22 15:43
anders ersson
Hej Jättefina akvareller! Härligt ljus och fin stämning i bilderna.
#29
2015-01-15 21:59
Tony Roos
KFA
Konstnärsförbundet Alliansen

KONSTNÄRSKOLLEGA!

Med denna folder vill vi intressera dig för medlemskap i Konstnärsförbundet Alliansen (KFA).
Vi är en ideell förening, riksorganisation, som bildades år
2002 och sätet är förlagt till Göteborg.
I Sverige finns sedan tidigare ett flertal olika intresseorganisationer som ansluter olika typer av konstnärskategorier. I KFA kan i princip samtliga aktiva yrkeskonstnärer ansluta sig. Vi har även en nordisk
plattform, som betyder att vi även kan ansluta konstnärer
från de övriga nordiska länderna.

Vårt syfte är bl a att verka som ett nätverk av olika
föreningar där vi utgör en allians för att stärka konstnärers villkor i samhället samt framlägga olika förslag till regering
och riksdag för att förbättra och förnya arbetsmarknaden för
bild- och formkonstnärer.

Adress: Klippan 18, 41451 Göteborg. Tel. (46) 073-7070555. e-post: kansli@konstnarsalliansen.se
Hemsida:www.konstnarsalliansen.se
Pg:301427-1 - org.nr: 802434-4767

Vadvill vi?

KFA verkar för att reformera det statliga konstnärsstödet och i stället införa en generellt inkomstbaserad ersättning kallat, Generellt konstnärstillägg,

Vi verkar för att bevaka och utveckla medlemmarnas upphovsrättsersättning genom olika avtal inom bildkonstens område,

Vi vill att gestaltingsuppdrag ska utlysas i enlighet med lagen om offentlig upphandling, t ex förenklad upphandling eller projekttävlan,

Samarbeta med andra konstnärsföreningar inom och utom landet med vilka förbundet har samfällda intressen,

Arbeta för att statliga konstnärsbidrag samt inkomstgarantier i större utsträckning nyttjas till särskilda målinriktade projekt till konstnärer,

Vi ska arbeta för jämställdhet och för kvinnors perspektiv på vad gäller konstnärsskapets arbetsvillkor.
Våra samarbetspartners är:

1.Sverige Finska Bildkonstnärers förening (Suomiart),
2.Konstnärernas intresseförening, DUR, Upphovsrätt i Sverige,
3.Synskadade konstnärer och konsthantverkares
4.förening (SKKF),
Föreningen Haningekonstnärer,
5.Nyans i Helsingborg, ekonomisk förening som
tillverkar konstnärsfärger,
6.SmartSe – www.smartse.org
7.Uppdragshuset – www.uppdragshuset.nu
KFA Stadgar:
Mom 1. Yrkesverksam konstnär verksam i Sverige äger rätt att som medlem tillhöra Konstnärsförbundet Alliansen. Konstnär bosatt i de nordiska länderna ( Danmark,
Finland, Norge, Island, Grönland, Åland, Färöarna) som har delar av sin verksamhet
i Sverige äger rätt till medlemskap. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen
på utarbetad formulär och ställas till arbetsutskottet (Au), som beviljar densamma,
om sökanden uppfyller fordringarna för medlemskap.

Mom 2. Med yrkesverksam konstnär avses bild- och formkonstnär samt
konsthantverkare som regelbundet och aktivt utövar konstnärsyrket samt med
återkommande intervaller dokumenterar sin yrkesverksamhet och/eller har
inkomst av denna. Inträde äger konstnär med minst 4 års dokumenterad
yrkesutövning, alternativt likvärdig eftergymnasial yrkesutbildning.
Våra medlemsförmåner är:

Vi erbjuder dig som medlem ett brett kunnande inom ekonomi-deklaration, rådgivning i upphovsrättsfrågor, avtal inom kulturområdet. Rabatt på konstnärsmaterial i ett antal butiker i landet, bl a Nyans i Helsingborg, 25% rabatt. Fri entré till konstmuseer och konsthallar.

Ingår i medlemsskapet:

Vår konsttidning Artär
Förmånlig ateljeförsäkring
Rabatt på konstnärs- & kontorsmaterial
Aktuell information om konstlivet, pågånde gestaltningsprojekt, utställningar gm förbundets Nyhetsbrev
Fri alt. Reducerad entré till konstmuseer
Rabatt på biluthyrning, Mabi bilar
Inbjudan till samlingsutställningar i förbundets regi
Handbok för bild- och formkonstnärer

Medlemsavgifter:
Ordinarie medlem 600 kr/år
Medlem fyllda 70 år 400 kr/år
Studerandemedlem 150 kr/år
#28
2014-01-26 22:20
Privat meddelande!
#27
2014-01-26 19:31
Privat meddelande!
#26
2014-01-26 19:29
Privat meddelande!
#25
2013-11-17 19:41
Margareta Weinesjö
Jättefina målningar, önskar att jag kunde måla så. Har du någon kurs?
#24
2013-08-22 17:22
Borghild Grahn
Så fantastiskt fina akvareller du gör!!!
#23
2013-07-26 09:11
Privat meddelande!
En gratis gästbok från GästbokDelux