Välkommen till den nya,temporära gästboken!
Namn:
E-post:
Hemsida:
Meddelande: *
  Privat meddelande?
 

#7
2012-02-28 12:57
Pertti Hänninen
Hej
Under hösten/vintern 1944/45 gömdes finska underrättelse officerare i Naggen och de "utbildades" i att lära fälla skog i skogshuggarkurs nr 250. Två av dessa Ahti Korkeamäki och min far Einar Hänninen började sedan på FRA där sedan jobbade tills de blev pensionärer. Tror du att det finns någon vid livet som känner till något om detta. Jag har dokument som jag hittat på Riksarkivet som beskriver detta samt att min mor har berättat om detta. Min mor fyller 96 år den 6:e juni i sommar.
Vi var ca 750 personer som kom till Härnösand och Gävle i september i Operation Stella Polaris. Se vidare http//:www.stellapolaris.net
Tacksm om du kan svara mig
Pertti Hänninen
#6
2011-10-19 10:52
Privat meddelande!
#5
2011-04-22 17:57
Björn Espell
Engelbrekt Norman, makan Kerstin, dottern Kristina Margareta och hennes make Johan Peter Hjeltman, f 1833-11-22 utvandrade till Amerika 1859-04-02, enligt Torps kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/HLA/1010207/B I/2,(1854-1861).
#4
2011-04-14 20:42
Björn Espell, Frösön
Engelbrekt Norman, nybyggarson i Lillfjätan, Svegs socken i Härjedalen, Hans Norman och hustru Anna Olofsdotters son, på 22 året gammal, trädde i andra giftet den 12 juli (1818), med torparen Jöns Hasselgren och dess förra hustru Sara Tupps dotter Kerstin i Nonnbäck på 30 året gammal. Hassela kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010066/E I/1, sid svar 30, (1775-1861).

Fjätälven är ett oreglerat biflöde till Österdalälven. Från dess utlopp i Särnasjön sträcker sig älven genom förfjällterräng upp mot Härjedalen. I älvens övre delar förgrenar den sig i de två vattendragen Lillfjätan (på bilden ovan) och Storfjätan. Längs älven förekommer olika typer av
strandvegetation, ofta i form av lövträdridåer och videsnår. Omkring Lillfjätan utnyttjades strandängarna förr som slåttermarker. Älven hyser en för området typisk strandflora med arter som slåtterblomma och Kung Karls spira. Området är även av riksintresse för friluftslivet. (Internet, Fjätdalen finns i Lillhärdals församling)
#3
2011-04-11 16:33
Privat meddelande!
#2
2011-01-14 23:51
Privat meddelande!
#1
2011-01-14 23:42
Privat meddelande!
En gratis gästbok från GästbokDelux© www.blied.se