Namn:
Lägenhet:
Motion[kommer att visas nedan]: *
 
 
Fyll i tecknen som visas i bilden för att validera.
 

Sida 1 av 2
1 2  >

#16
2011-05-25 23:17
Inga-Lill Loberg
232
Klara regler for hur parkPARKERINGSPLATSER.
Förstahands och "bonusplatser"
#15
2011-05-18 09:24
Inga-Lill
Klara regler för hur psrkeringsplatser hanteras och erbjuds.
#14
2011-05-13 06:55
Lai Ly
c320
Hade vart bra med en trafikspegel som sätts vid lyktstolpen utanför garaget till C-huset för undvikande av framtida krock då en del bilister från både A och B huset kör förbi utfarten av garaget till C-huset.
#11
2011-03-17 15:33
Ulf Nilsson
201
Kan bara hålla med Ingalill L
ang. inlägget om staketet/häcken vid entren.Vi som bor på entreplanet har ofta folk som "smyger" precis utanför fönstren, men det har blivit bättre i.o.m att staketet kom upp!
#10
2011-03-14 19:39
Tobias Rydlinge
B223
Vore en bra idé att köpa in en
trähink med slev till bastun (till båda?)
#8
2011-02-26 17:16
Ingalill Lundstedt
301
Tacksam för staketet vid entren men detta hjälper bara åt det ena hållet.
Önskemål att vi förlänger häcken vid lyktstolpen. Är väl också bra för vår gräsmatta då vi slipper få den söndertrampad.
#7
2011-02-06 10:44
Ulf Nilsson
201
Önskvärt med handdukskrokar vid duschen i övernattningslägenheten B- huset.
(Nu får man lägga handdukarna på golvet)
#6
2010-12-09 15:19
Lars Berggren
326
Meddela hyresgästerna i hus 13 att i soprummet måste ALLA källsortera sina sopor och inte stälan in flaskor annat skräp i påsar på golvet! Vi andra hyresgäster vill inte källsortera år någoan annan hyrsgäst.
#5
2010-11-11 16:16
StenAnders Jöne
327
Vill göra styrelsen uppmärksam på att det pågår ett planprogram för kvarteret Nejlikan (Skoglunds). Det finns planer på ett högt hus 13-18 våningar, vilket kommer påverka fastighet Kyrkogårdsgatan 13 genom förlust av soltimmar
#4
2010-09-09 09:59
Inga-Lill Loberg
232
Ansluter mig till Hans Thorell m.fl:s motion ang månadsavgiften för garageplatser.
En gratis gästbok från GästbokDelux